Leegstandwet Hilversum

Heeft u uw huis nog niet verkocht?

Dan biedt de leegstandwet uitkomst!

Hiermee kunt u uw huis tijdelijk legaal verhuren!

Bij verhuur via de leegstandwet hoeft u niet met alle huurbeschermingsbepalingen rekening te houden, zoals bij de gewone verhuur.

U moet wel altijd een vergunning aanvragen bij de gemeente en toestemming krijgen van uw hypotheekverstrekker, als er een hypotheek op de woning rust.

Wanneer komt u woning in aanmerking voor verhuur in de leegstandswet?

Voordat u uw huis verhuurt via de leegstandwet, moet de woonruimte aan één van de volgende criteria voldoen. Het betreft een woonruimte:

 • De woning staat Te koop (een eigenaar mag maximaal 2 koopwoningen tegelijk verhuren)
 • In een periode van tenminste 12 maanden voor de leegstand van de desbetreffende woning, in zijn geheel of gedeeltelijk bewoond is door de eigenaar;
 • De woning minder dan een jaar geleden is opgeleverd en sindsdien door de eigenaar bewoond is geweest.
 • De woning is voor een sloop of renovatie bestemde huurwoning.
 • In de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan slechts drie jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest (dus gedurende 10 jaar hoofdzakelijk als koopwoning in gebruik is geweest);

De maximale huurprijs volgens de Leegstandswet:

 • Te koop staande woning: zelf bepalen.
 • Renovatie/sloop gepland: volgens puntenstelsel.

De hypotheek

Het is noodzakelijk dat u toestemming vraagt bij uw hypotheekverstrekker.

Dit is belangrijk omdat veel hypotheekverstrekkers:

 • Het verhuren van een koopwoning verbieden.
 • Een renteverhoging vragen bij verhuur.
 • Beperkende regels in de overeenkomst hebben opgenomen.

Hoe lang mag u uw huis verhuren?

De vergunning heeft een geldigheidsduur van 3 jaar, waarna deze kan worden verlengd met twee maal één jaar. U mag uw huis dus vijf jaar tijdelijk verhuren.

N.B.: let erop tijdig een verlenging van de vergunning te vragen om te voorkomen dat het gebruik van de woning onder een ‘gewone’ huurovereenkomst valt.

 • De huurovereenkomst moet voor ten minste 6 maanden zijn.
 • Er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand voor de huurder
 • Er geldt een opzegtermijn van 3 kalendermaanden voor verhuurder.
 • Na afloop van de vergunning loopt de huurovereenkomst automatisch door, vanaf dat moment gelden de normale huurbeschermingsregels!

Hoe zit het met bezichtigingen?

De huurders zullen de bezichtigingen en alle verkoop gerelateerde zaken, denk aan open huizen routes, borden, foto’s van het in- en exterieur op internet moeten gedogen. De actieve verkoop kan dus gewoon doorgang vinden.

Hoe zit het met de aansluitingen voor gas, water en elektra?

Bij verhuur via de Leegstandwet is het een vereiste dat er exclusief gas, water en elektra wordt verhuurd. Dit houdt in dat de huurder zelf overeenkomsten moet afsluiten met de leveranciers. Dat scheelt u een boel zorgen en administratieve rompslomp.

Hoe werkt het met hypotheekrente aftrek?

Als u uw woning tijdelijk verhuurt, valt deze voor de Belastingdienst niet meer in box 1 (inkomen uit werk en eigen woning), maar in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Dat betekent dat er vanaf dat moment geen aftrek van de hypotheekrente meer mogelijk is. Als de woning uit de verhuur komt, en weer leeg komt te staan, mag u wel opnieuw de hypotheekrente aftrekken.

Voor nadere informatie over dit onderwerp, verwijzen wij u graag door naar deze link.

Als de woning is verkocht!

Zodra uw woning is verkocht zal de huurovereenkomst moeten worden opgezegd. U heeft als verhuurder een opzegtermijn van 3 kalendermaanden. Hier dient dus rekening mee te worden gehouden, ook de eerste periode van zes maanden huurbescherming behoeft dit uw aandacht. Dit houdt in de praktijk namelijk in dat een potentiële snelle koper kan afhaken.

Bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0003403/2018-06-13/0
Bron: Gemeente Hilversum: https://hilversum.nl/wonen/woning-tijdelijk-verhuren