Tijdelijk verhuren

Tijdelijk verhuur, wat zegt de wet?

Op 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 in werking getreden. De wet draagt bij aan een beter passend aanbod van huurwoningen doordat tijdelijke verhuur van woningen mogelijk wordt. Met andere woorden, tijdelijke huurcontracten zijn op basis hiervan mogelijk en dat is fijn. Dat biedt voor veel mensen kansen, onder andere aan mensen die hun woning willen verhuren aan expats. Daarvoor bent u bij ons aan het goede adres! Tijdelijke verhuur vergt een specifieke deskundigheid en die kunnen wij u bieden.

Wat betekent tijdelijke verhuur?

In de praktijk wordt uiteraard al veel langer tijdelijk verhuurd aan expets, ook hier in het Gooi. In deze regio zijn een aantal grote, internationale bedrijven gevestigd, zoals Nike, MediaMonks, XXXXX, die regelmatig gebruik maken van arbeidskrachten uit het buitenland voor tijdelijke projecten of opdrachten. Maar uiteraard ook in de omgeving van Amsterdam zijn bedrijven die expats inhuren en in veel gevallen willen deze mensen met hun gezin graag in het rustige en bosrijke Gooi wonen. Zij zoeken dan tijdelijke woonruimte, als dan niet gemeubileerd, totdat zij weer terug gaan naar hun thuisland of elders worden gestationeerd. U kunt dan denken aan een periode vanaf een jaar tot maximaal 5 jaar en alles daar tussenin. Wij zijn gespecialiseerd in deze dienstverlening.
Voorheen bestond ook de mogelijkheid tot tijdelijke verhuur, maar dan moest u uw huis wel te koop zetten. Dit was bepaald in de Leegstandswet. Nu zijn de mogelijkheden dus veel ruimer! Nu kan een huurcontract worden afgesloten voor bepaalde tijd, ook zonder dat de woning in de verkoop staat.

Het grote voordeel van het afsluiten van een huurcontract voor bepaalde tijd, is dat de huurovereenkomst na het aflopen dan de afgesproken periode eindigt. Bij een reguliere huurovereenkomst is dat anders, dan kan de verhuurder niet tussentijds het huurcontact opzeggen (behoudens in de wet genoemde bijzondere omstandigheden.) Het ontbinden van de overeenkomst kan dan alleen door (of met instemming van) de huurder. Met een tijdelijke huurovereenkomst hoeft er dus niet worden opgezegd en hoeft er ook geen reden genoemd te worden voor het niet langer verhuren!

Waar moet ik op letten?

Voor zelfstandige woonruimte, huizen en appartementen, mag eenmalig een tijdelijk huurcontract van maximaal twee jaar worden gesloten.
Voor onzelfstandige woonruimte, zoals kamers, mag eenmalig een tijdelijke huurperiode van maximaal vijf jaar worden afgesproken.
Er is dus in beide gevallen maar 1 tijdelijke huurperiode mogelijk. Als na afloop van dat tijdelijke contract de huur wordt verlengd (en er dus een nieuw contract moet worden afgesloten), dan is dit automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Ook als in het contract is bepaald dat het nog een huurcontract voor bepaalde tijd is. De rechter zal dit desondanks altijd aanmerken als een contract voor onbepaalde tijd.

Tot slot is er nog een grote let op! Als de verhuurder wil dat het huurcontract ook daadwerkelijk eindigt na afloop van de afgesproken periode, dan moet de verhuurder wel uiterlijk een maandvoor het einde van het huurcontract de huurder hierover schriftelijk informeren. Deze kennisgeving mag overigens niet eerder dan drie maanden voor het eindelijk van de huurovereenkomst worden verstuurd. Als aan deze voorwaarde niet wordt voldaan dan wordt het automatisch een huurcontract voor onbepaalde tijd en geniet de huurder alsnog volledige huurbescherming.
Wanneer u ervoor kiest gebruik te maken van onze dienstverlening regelen wij uiteraard deze zaken voor u. U hoeft zich hier dan geen zorgen om te maken.

Tot slot.

Tot zover de meest recente ontwikkelingen in de wetgeving ten aanzien van tijdelijke verhuur. Als er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn zullen wij u uiteraard via deze website op de hoogte houden.